Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04531
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kowno / Kaunas / Niemen / Nemunas
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:Manifestacja Jedności Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Kownie nad Niemnem 12 sierpnia 1861 / "Polonais et Lithuaniens sur les bords du Niémen, le 12 aout 1861."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:119x170 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1861
Pochodzenie/Origin:Z: L'Illustration nr 974 z 26.10.1861 s. 265
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany tekst w kserokopii autorstwa A. Letellier. Rycina przedstawia patriotyczne uroczystości w rocznicę unii lubelskiej z 1569 na brzegach Niemna w Kownie w dniu 12 sierpnia 1861 roku i słynną wielką Manifestację Jedności Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:i04531
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo obce, rysunek obcy etnografia uroczystości, historia patriotyczne / ethnography celebrations festivities/celebration festivity/, history patriotic themes / Etnographie Feste/Fest, Geschichte Patriotisch / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich