Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04543
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Szydłów / Šiluva
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:"Matka Boska Szydłowska."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:85x66 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, plamki i słaba rdzawa plama bezpośrednio w pobliżu kompozycji, plamy na kartach numeru
Datowanie/Dating:1878
Pochodzenie/Origin:Z: Zorza nr 38 z 14.09.1878 s. 1
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowany cały numer pisma wraz z tekstem sygnowanym pseudonimem: "P. Sz." (SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu). Rzadka rycina małego formatu. Szydłów powiat Rosienie. Znany ośrodek kultu maryjnego na Żmudzi; zob. Rąkowski 1999 ss. 279-282.
Cena/Price:140
Numer katalogowy/Number:i04543
Kategorie tematyczne/Categories:architektura sanktuaria, religia sakralia / architecture sanctuaries/sanctuary, religion sacral memorabila, sacral objects, sacral artifacts / Architektur Heiligtümer/Heiligtum, Religion Sakrales / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich