Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04554

Typ/Type:zestaw czterech rycin na trzech kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wiłkomierz / Ukmergė okolice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:Obrzędy weselne ludu w Wiłkomierskiem / "OBRZĘDY WESELNE LUDU W WIŁKOMIÉRSKIEM. przez Mścisława Kamińskiego. [1] Młodzieniec podaje swéj wybranéj obwarzanki. (Rys. z nadesłanego szkicu Kostrz.). [2] PAŃSTWO MŁODZI JADĄ DO DOMU. (Rysował z nadesłanego szkicu Pillati). [3] MATKA PANA MŁODEGO SPOTYKA NOWOŻEŃCÓW. (Rysował z nadesłanego szkicu Kostrzewski). [4] PODANIE WIANKA ŚLUBNEGO. (Rysował z nadesłanego szkicu Kostrzewski)."
Autor/Author:2) Monogramista Th. B.; 3) F. Backebusch; ryciny 1), 3) i 4) wg Franciszka Kostrzewskiego; zaś rycina 2) wg Henryka Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina 1) niesygnowana; pozostałe ryciny sygnowane na płycie u dołu kompozycji: 2) "Th. B"; 3) "Backebusch" i rycina 4) nieczytelnie sygnowana
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 142x116 mm; 2) 140x231 mm; 3) 210x183 mm; 4) 142x109 mm (kompozycje)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 191 z 23.05.1863: 1) i 2) s. 200; 3) s. 201; 4) s. 204
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Monogramista ThB (albo T. B. albo TB) prawdopodobnie niemiecki drzeworytnik sprowadzony do Warszawy rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" w latach 1863-1864, nienotowany w literaturze przedmiotu. 2) F. Backebusch drzeworytnik czynny w latach 1863-1864 dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 1 s. 66 i obszerniej Opałek 1949 s. 42
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 12197 (rycina 2) podaje, iż rycina wg Henryka Pillatiego; pozostałych rycin wg F. Kostrzewskiego nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty wraz z tekstem Mścisława Kamińskiego. Rzadkie ryciny
Cena/Price:450
Numer katalogowy/Number:i04554
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Litwini sceny obyczajowe i rodzajowe typy ludowe zwyczaje i obrzędy, malarstwo polskie, rysunek polski / ethnography customs and rituals/custom and ritual folk types/folk type social scenes, themes/social scene, social theme the Lithuanians / Etnographie Litauer Sitten und Bräuche/Sitte und Brauch Sittenszenen/Sittenszene Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich