Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04556
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Zamek Wodka (?) / powstanie styczniowe
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa / Białoruś
Tytuł/Title:"ÉVÉNEMENTS DE POLOGNE. - Ambulances établies dans les dépendances du château de Wodka (Lithuanie)"
Autor/Author:Barbant starszy albo Charles Barbant wg Félix Thorigny
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "BARBANT" i "F. THORGINY ET LIX".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:159x222 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne zagięcie w lewym górnym rogu kompozycji.
Pochodzenie/Origin:Z: Le Monde Illustre nr 318 z 16.05.1863 s.305.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Barbant starszy i jego syn Charles Barbant znani i płodni francuscy drzeworytnicy działający w Paryżu; zob. AKL t.6 s.644.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii. Scena z powstania styczniowego z zamku na Litwie (ewentualnie Białorusi), nazwa obiektu zniekształcona.
Cena/Price:180
Numer katalogowy/Number:i04556
Kategorie tematyczne/Categories:zawody i zajęcia architektura szpitale, architektura detale architektoniczne wnętrza, historia powstanie styczniowe wojskowość XIX w., przyroda medycyna, zawody i zajęcia pielęgniarka, opiekunka chorych, sanitariuszka etc / jobs and professions/job and occupation architecture hospitals/hospital, architecture architectural details/architectural detail interiors/interior, history the January uprising 1863-1864 the army of 19th century, jobs and professions/job and occupation nature/wildlife medicine / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Architektur Krankenhäuser/Krankenhaus, Architektur architektonische Details/architektonisches Detail nnere/Inneres, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Geschichte Januaraufstand 1863-1864 Militärwesen - 19. Jahrhundert, Natur Medizin / wood-engraving / Holzstich