Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04557
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wornie / Varniai / Tadeusz Juzumowicz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:Pomnik Tadeusza Juzumowicza / "POMNIK TADEUSZA JUZUMOWICZA."
Autor/Author:Edward Gorazdowski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie centralnie u dołu kompozycji: "E GORAZDOWSKI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:188x166 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 207 z 12.09.1863 s. 349
Inf. o Autorze/Information about an Author:Edward Gorazdowski (1843-1901) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863 do początków XX w., jeden z najlepszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, wielokrotnie nagradzany, w latach 1863-1873 i od 1890 związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", 1873-1890 z "Kłosami"; zob. obszerny biogram SAP t. 2 ss. 400-401
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika podaje jako autora tekstu dr Girsztowta, jednakże nie podaje autora rysunku wg którego wykonano rycinę. Rzadka rycina. - Tadeusz Juzumowicz (1809 Rubiki - 2.06.1854) ksiądz i wieloletni profesor seminarium w Worniach. Ukończył gimnazjum w Kalwarii, potem seminarium we Worniach, następnie uzyskał stopień magistra teologii w Wilnie, wieloletni profesor teologii i filozofii moralnej seminarium worniańskiego, znany z elementarza, katechizmu dla ludu w języku litewskim oraz działalności kaznodziejskiej, pochowany na cmentarzu parafialnym w Worniach; zob. tekst towarzyszący rycinie, nadto 3 poz. autorstwa Juzumowicza rejestruje bibliografia Estreichera (wydawnictwa z lat 1855, 1860 i 1861)
Cena/Price:220
Numer katalogowy/Number:i04557
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura cmentarze nagrobki, grobowce / architecture cemeteries/churchyards/cemetery/churchyard tombstones/tombstone / Architektur Grabdenkmäler/Grabdenkmal Kirchhöfe/Kirchhof / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich