Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04558
Typ/Type:druk (ilustracja) i rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wyłkowyszki (Wiłkowyszki) powiat / Vilkaviškis / Józef Hollak
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:"Pogrzeb ś. p. ks. Biskupa Józefa Hollaka, w Wilkowyszkach."
Sygnatura/Signature:Kompozycja niesygnowana
Technika/Technique:druk + drzeworyt sztorcowy (portret) na papierze
Wymiary/Size/Capacity:173x166 mm
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie
Datowanie/Dating:1890
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 47 (777) z 21.11.1890 s. 321
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst. - Józef Hollak (18.01.1812 Krawniszki pow. Mariampol - 27.10.1890 Wyłkowyszki) nauczyciel i pisarz dla głuchoniemych, biskup sufragan augustowski. Pochodzenia chłopskiego, uczył się w seminarium duchownym w Sejnach w latach 1832-1834 i w Seminarium Głównym (Akademii Duchownej) w Warszawie w latach 1834-1837 kończąc je jako kandydat teologii, współpracownik ks. J. Falkowskiego w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie, autor m.in. podręczników religii i współautor pierwszego w historii słownika mimicznego dla głuchoniemych. Aresztowany za ukrywanie polskich powstańców w listopadzie 1863 roku, został jednak zwolniony, mimo polecenia namiestnika, aby wysłać go na zesłanie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1837, prefekt i katecheta w latach 1837-1855 w Instytucie Głuchoniemych, proboszcz w Radzyminie (powiat Wołomin) od 1846 do 1866 i w Warszawie (administrator parafii od 1866 na Solcu, proboszcz od 1868 do 1883 na Grzybowie), nominowany biskupem sufraganem augustowskim 15.03.1883, jednocześnie był proboszczem w tych latach w Wyłkowyszkach; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 9 ss. 583-584, Massalski 2007 ss. 164-165.
Cena/Price:90
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Hollak Józef]
Numer katalogowy/Number:i04558
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe), etnografia zwyczaje i obrzędy, portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, varia pogrzeby, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody duchowni rzymskokatoliccy - hierarchowie - Polska nauczyciele, pedagodzy i wykładowcy - Polska zesłańcy, represjonowani - Polska / architecture compositions (including multiview ones), ethnography customs and rituals/custom and ritual, portraits/portrait varia funerals/funeral / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Sitten und Bräuche/Sitte und Brauch, Porträts/Porträt Varia Begräbnisse/Begräbnis / table (figure) wood-engraving woodcut / Druck Holzschnitt Holzstich