Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04563
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Litwa-etnografia
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:"Zabudowanie włościanina litewskiego."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:litografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:83x135 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, nieznaczne pofałdowania karty
Datowanie/Dating:1842
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 23 z 3.12.1842 s. 177
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:100
Numer katalogowy/Number:i04563
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budownictwo ludowe, etnografia Litwini / architecture country/folk builidings/country/folk builiding, ethnography the Lithuanians / Architektur Volksbauwesen, Etnographie Litauer / lithograph / Lithographie