Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04573
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy litewskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:"Nr. 114. Wiek XVI. Niewiasty wyższego stanu na Litwie, w ubiorach do wyjścia do domu. (Rysunek wzięty ze zbioru Kilisińskiego)."
Autor/Author:wg Juliusza Kossaka
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "DAWNE UBIORY I UZBROJENIA. (Zebrał i rysował Juliusz Kossak)."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:143x115 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, kompozycja bez wad, plamy na marginesach karty
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 258 z 3.09.1864 s. 325
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 6832
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Dość rzadka rycina.
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:i04573
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Litwini typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type the Lithuanians, varia costumology / Etnographie Litauer Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich