Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04574
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy litewskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:"Nr. 126. Wiek XVI. Litwini stanu rycerskiego, jeden w kołczudze uzbrojony w samopał; drugi z łukiem w ręku i sajdakiem przy boku. (Rysunek wzięty ze zbioru Kilisińskiego)."
Autor/Author:Kazimierz Kuczyński wg Juliusza Kossaka
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "DAWNE UBIORY I UZBROJENIA. (Zebrał i rysował Juliusz Kossak)."
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. KUCZYŃSKI." i monogramem wiązanym "JK"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:141x117 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1865
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 306 z 5.08.1865 s. 60
Inf. o Autorze/Information about an Author:Kazimierz Kuczyński warszawski drzeworytnik czynny w latach ok. 1865-1869, znany z kilkunastu prac ("Tygodnik Ilustrowany" 1865; "Opiekun Domowy" 1867-1868; z 1865 do kalendarza Jana Jaworskiego na rok 1866); zob. SAP t. 4 s. 340, zaś ostatnia znana rycina to: "Brama zamku Szydłowskiego. (1145)" w: Kłosy nr 191 z 25.02.1869 s. 93.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 6832
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Dość rzadka rycina.
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:i04574
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Litwini typy, historia wojskowość XVI w., varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography the Lithuanians types/type, history the army of 16th century, varia costumology / Etnographie Litauer Typen/Typ, Geschichte Militärwesen - 16. Jahrhundert, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich