Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04579
Typ/Type:druk (ilustracja) (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy litewskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:"Szkic litewski. Rysował J. Fałat. (1265)"
Autor/Author:wg Juliana Fałata
Sygnatura/Signature:Ilustracja sygnowana na płycie: "Jul. Fałat 84"
Technika/Technique:druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:215x300 mm
Stan/Condition:Ilustracja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1886
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 169 z 27.03.1886 s. 204
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 3757
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:120
Numer katalogowy/Number:i04579
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe), etnografia Litwini typy ludowe, gospodarka rolnictwo, zawody i zajęcia rolnik / architecture compositions (including multiview ones), economy agriculture, ethnography folk types/folk type the Lithuanians, jobs and professions/job and occupation / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Litauer Volkstypen/Volkstyp, Wirtschaft Landwirtschaft / table (figure) / Druck