Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04588
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Typy litewskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:"NA ŻMUJDZI. Obraz St. Witkiewicza."
Autor/Author:J. Jezierski wg Stanisława Witkiewicza
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "DRZ. B. PUC - J. J."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:147x172 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 403 z 9.09.1883 s. 177
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Bronisława Puca w Warszawie czynna od ok. 1878 do ok. 1904 pod nazwą: Zakład Artystyczno-Drzeworytniczy Bronisława Puc; zob. SPKP Suplement ss. 179-180
Inf. o Autorze/Information about an Author:J. Jezierski warszawski drzeworytnik czynny w latach ok. 1874-1887, w latach 1880-1882 związany z drzeworytnią B. Puca, tu rytował m.in. dla "Tygodnika Ilustrowanego", rytował również do albumu "Willanów. Album widoków i pamiątek" (Warszawa 1877) i dla "Biesiady Literackiej" w latach 1882-1887; zob. SAP t. 3 s. 289; pierwsza znana rycina ksylografa to karta przedtytułowa "Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1875 [...]" z 1874, znany również z prac dla "Tygodnika Powszechnego" w 1882 i 1883.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 18233
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:i04588
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski etnografia Litwini typy ludowe, gospodarka rolnictwo, gospodarka rolnictwo agrotechnika, zawody i zajęcia rolnik / economy agriculture, economy agriculture agrotechny, ethnography folk types/folk type the Lithuanians, jobs and professions/job and occupation / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Litauer Volkstypen/Volkstyp, Wirtschaft Landwirtschaft, Wirtschaft Landwirtschaft Agrotechnik / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich