Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04594
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno / Eustachy Tyszkiewicz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"Grób Eustachego hr. Tyszkiewicza, fundatora wileńskiego muzeum starożytności, na cmentarzu Rossa w Wilnie. Podług nadesłanego szkicu. 972"
Autor/Author:Kazimierz Piastuszkiewicz
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. PIAST.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:215x166 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 324 z 11.03.1882 s.160.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Kazimierz Piastuszkiewicz (ur. 1856) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1889, autor kilkudziesięciu drzeworytów, związany głównie z "Kłosami"; zob. SAP t.7 s.86.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku wg którego wykonano rycinę. Widok rzymskokatolickiego cmentarza na Rossie w części zwanej Stara Rossa; zob. Rąkowski 1999 ss.404-406. - Eustachy Tyszkiewicz (1814-1873) archeolog, etnograf, literat, ziemianin, badacz dziejów Białorusi, od 1835 w Wilnie, m.in. założyciel i kustosz Muzeum Starożytności w Wilnie; zob. Leksykon historii Polski s.773.
Cena/Price:220
Numer katalogowy/Number:i04594
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cmentarze nagrobki, grobowce / architecture cemeteries/churchyards/cemetery/churchyard tombstones/tombstone / Architektur Grabdenkmäler/Grabdenkmal Kirchhöfe/Kirchhof / wood-engraving / Holzstich