Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04599
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"Widok zgorzałego obserwatoryum w Wilnie, od strony ogrodu uniwersyteckiego. (3660)"
Autor/Author:Jan Krajewski wg Ludomira Dymitrowicza
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "J. KRAJEWSKI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:189x138 mm
Stan/Condition:Rycina w stanie co najmniej dobrym, ślady po starym złożeniu karty, słabe plamy u dołu karty, nieznaczne pofałdowania karty, rycina po konserwacji
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 616 z 19.04.1877 s. 245
Inf. o Autorze/Information about an Author:J. Krajewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1874-1887, rytujący dla "Kłosów", a potem dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor ponad 100 prac; zob. SAP t. 4 ss. 234-235.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24768 (podaje, iż rycina wg Dymitrowicza)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:130
Numer katalogowy/Number:i04599
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obserwatoria astronomiczne szkoły wyższe / architecture astronomical observatories/astronomical observatory high schools, universities/high school, university / Architektur Hochschulen/Hochschule Sternwarten/Sternwarte / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich