Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04604
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Ołtarz Znicza w Wilnie / "OŁTARZ ZNICZA W WILNIE. (Rysował Olszyński, rytowano w drzeworytni Tygodnika)."
Autor/Author:wg Marcina Olszyńskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Wymiary/Size/Capacity:110x162 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie
Datowanie/Dating:1861
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 11 z 23.02.1861 s. 69
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 11336
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany w kserokopii obszerny tekst autorstwa Władysława Maleszewskiego. Bardzo rzadka rycina. Ołtarz pogańskiego Znicza (niewygasający nigdy ogień)
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:i04604
Kategorie tematyczne/Categories:religia kulty pogańskie, malarstwo polskie, rysunek polski / religion pagan cults/pagan cult / Religion heidnische Kulte / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)