Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04612
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Bobcin / Babtynas
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:"Bobcin. Rezydencya niegdyś Księcia Romualda Giedroycia [...] (6784)"
Autor/Author:Franciszek Szymański wg Feliksa Brzozowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu "F. SZYMAŃSKI" i w prawym rogu "F. Brzozowski"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:142x215 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w stanie dobrym, plama nieco powyżej lewego górnego rogu kompozycji, ukośne zagięcie karty w kompozycji
Datowanie/Dating:1884
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 978 z 27.03.1884 s. 208
Inf. o Autorze/Information about an Author:Franciszek Szymański warszawski drzeworytnik czynny w latach 1879-1886 rytujący dla "Kłosów"; zob. Opałek 1949 s. 66, Rudniewska (Słownik) s. 130
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 1813
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Podpis pod ryciną odwołuje się do tekstu w nr 970, zachowany cały obszerny tekst w kserokopii z nr 970-974 autorstwa Łucji Rautenstrauchowęj. Na pierwszym planie widoczny rzeczny prom. Ówcześnie powiat Kowno. Dwór Giedroyciów z XVIII w., przebudowany przez Tyszkiewiczów 1. poł. XIX w. i po II wojnie światowej, dwukondygnacyjny, obecnie zdewastowany budynek mieszkalny; zob. Rąkowski 1999 s. 32
Cena/Price:120
Numer katalogowy/Number:i04612
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory, gospodarka komunikacja żegluga śródlądowa promy śródlądowe, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture manors/manor, economy communication sailing inland sailing / Architektur Landhäuser/Landhaus, Wirtschaft Verkehrswesen Schiffahrt Binnenschiffahrt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich