Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04613
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tenkitten / Tenkity
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:dawne Prusy Wschodnie (Rosja - obecne Letnoje)
Tytuł/Title:"Pomnik św. Wojciecha, nad brzegiem morza Bałtyckiego. Podług szkicu J. Witkowskiego, rysował F. Brzozowski. (648)"
Autor/Author:Julia Krajewska wg Feliksa Brzozowskiego na podstawie J. Witkowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "JULIA K.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:121x192 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1885
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 132 (1344) z 11.07.1885 s. 32.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Julia Krajewska drzeworytniczka czynna w latach 1884-1888, rytowała głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 4 ss. 233-234.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem autorstwa J. Witkowskiego. Miejsce uważane za miejsce śmierci św. Wojciecha koło miasta Fischausen (obecnie Primorsk, polska nazwa Rybaki). Żeliwny krzyż z 1831 fundacji Elżbiety Wielopolskiej istniał do 1949; zob. hasło "Tenkitten" ("Letnoje") Wikipedia z 13.02.2011 analogiczny z tekstem towarzyszącym rycinie. - św. Wojciech - Wojciech Sławnikowic, Adalbert z Pragi (cz. Vojtěch Slavníkovec) (ca 956 Libice - 23.04.997 Prusy) biskup praski, benedyktyn, misjonarz, męczennik, święty kościoła rzymskokatolickiego, patron Polski, Czech i Węgier. Czeski książę, święcenia kapłańskie 981, od 983 biskup praski, ca 989 opuścił Pragę i udał się do Włoch zrzekając się godności biskupiej i wstępując do zakonu benedyktynów, następnie m.in. prowadził działalność misyjną na Słowacji, w Polsce od końca 996, początkowo chrystianizował Gdańsk, zginął w czasie wyprawy misyjnej do Prusów, kanonizowany w 999 roku.
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:i04613
Kategorie tematyczne/Categories:architektura pomniki, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture monuments, statues/monument, statue / Architektur Denkmäler/Denkmal / wood-engraving / Holzstich