Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04613
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tenkitten / Tenkity
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:dawne Prusy Wschodnie (Rosja - obecne Letnoje)
Tytuł/Title:"Pomnik św. Wojciecha, nad brzegiem morza Bałtyckiego. Podług szkicu J. Witkowskiego, rysował F. Brzozowski. (648)"
Autor/Author:Julia Krajewska wg Feliksa Brzozowskiego na podstawie J. Witkowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "JULIA K.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:121x192 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 132 (1344) z 11.07.1885 s.32.
Inf. o Autorze/Information about an Author:J. Krajewska drzeworytniczka czynna w latach 1884-1888, rytowała głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego", zob. SAP t.4 ss.233-234.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem autorstwa J. Witkowskiego. Miejsce uważane za miejsce śmierci św. Wojciecha koło miasta Fischausen (obecnie Primorsk, polska nazwa Rybaki). Żeliwny krzyż z 1831 fundacji Elżbiety Wielopolskiej istniał do 1949, zob. hasło "Tenkitten" ("Letnoje") Wikipedia z 13.02.2011 analogiczny z tekstem towarzyszącym rycinie.
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:i04613
Kategorie tematyczne/Categories:architektura pomniki / architecture monuments, statues/monument, statue / Architektur Denkmäler/Denkmal / wood-engraving / Holzstich