Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04623
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Kościół katedralny w Wilnie / "KOŚCIÓŁ KATEDRALNY W WILNIE. (Rysował z fotografii Lewicki)."
Autor/Author:Władysław Bojarski wg Jana Nepomucena Lewickiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie pod kompozycją w lewym dolnym rogu: "W. BOJARSKI." oraz w prawym dolnym rogu kompozycji nieczytelny monogram wiązany
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Wymiary/Size/Capacity:117x176 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 195 z 20.06.1863 s. 244
Inf. o Autorze/Information about an Author:Władysław Bojarski (1843-1912) warszawski drzeworytnik, powstaniec, czynny w latach 1861-1887 (z przerwą na pobyt na zesłaniu 1863-1871), związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", "Wieńcem" i "Drzeworytnią Warszawską"; zob. SAP t. 1 ss. 203-204
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24745
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Wacława Przybylskiego. Rzadka rycina. Katedra rzymskokatolicka p. w. śś. Stanisława i Władysława, wzniesiona na miejscu poprzedniego kościoła w latach 1401-1410 przez wks. Witolda Kiejstutowicza, potem mocno przebudowywana, po katastrofie budowlanej 1769 podjęto z inicjatywy bpa Ignacego Massalskiego gruntowną przebudowę w stylu klasycystycznym głównie wg projektu Wawrzyńca Gucewicza ukończoną 1801, 1953-1989 galeria malarstwa; zob. Rąkowski ss. 327-331 z ilustracją
Cena/Price:240
Numer katalogowy/Number:i04623
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry i sobory kościoły zamki, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture castles/castle cathedrals/cathedral churches/church / Architektur Burgen/Burg Kathedralen/Kathedrale Kirchen/Kirche / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)