Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04624
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"Kościół katedralny w Wilnie."
Autor/Author:Władysław Bojarski [wg Jana Nepomucena Lewickiego]
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "W. BOJARSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:117x170 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Józefa Ungra Kalendarz Warszawski [...] 1864 [...]. Rok 19. Warszawa: Józef Unger, [1863] s. 37
Inf. o Autorze/Information about an Author:Władysław Bojarski (1843-1912) warszawski drzeworytnik, powstaniec, czynny w latach 1861-1887 (z przerwą na pobyt na zesłaniu 1863-1871), związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", "Wieńcem" i "Drzeworytnią Warszawską"; zob. SAP t. 1 ss. 203-204.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Rzadka rycina. Rycina pochodząca z Tygodnika Ilustrowanego nr 195 z 20.06.1863 s. 244. Katedra rzymskokatolicka p. w. śś. Stanisława i Władysława, wzniesiona na miejscu poprzedniego kościoła w latach 1401-1410 przez wks. Witolda Kiejstutowicza, potem mocno przebudowywana, po katastrofie budowlanej 1769 podjęto z inicjatywy bp. Ignacego Massalskiego gruntowną przebudowę w stylu klasycystycznym głównie wg projektu Wawrzyńca Gucewicza ukończoną 1801, 1953-1989 galeria malarstwa; zob. Rąkowski ss. 327-331 z ilustracją.
Cena/Price:270
Numer katalogowy/Number:i04624
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry i sobory kościoły zamki / architecture castles/castle cathedrals/cathedral churches/church / Architektur Burgen/Burg Kathedralen/Kathedrale Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich