Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04631
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"WNĘTRZE KAPLICY OSTROBRAMSKIEJ W WILNIE. (Podług nadesłanego stalorytu)."
Autor/Author:Aleksander Regulski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A. REGULSKI." i "IC".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:189x231 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 236 z 2.04.1864 s. 125.
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Regulski (1839 Warszawa-1884 Warszawa) wybitny drzeworytnik polski działający w Warszawie, jeden z pionierów ksylografii oraz jeden z jej najwybitniejszych przedstawicieli, czynny w latach 1861-1884, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" do 1865 i od 1868 do śmierci jako kierownik drzeworytni, w latach 1865-1868 prowadził drzeworytnię "Kłosów" (a w latach 1866-1867 miał też własną drzeworytnię), zamieszczał też prace w innych czasopismach i kalendarzach oraz wydawnictwach książkowych, specjalizował się w portrecie, początkowo rytował również inne tematy, płodny twórca, autor kilku tysięcy drzeworytów, prawdopodobnie ok. 3000 z czego ok. 2000 portretów; zob. obszerny biogram SAP t. 8 ss. 278-279.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24744.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "K. Wł. W." autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego. Rycina wykonana wg stalorytu z: Album Wileńskie nr 143 (Jadwiga Jaworska: Album Wileńskie w zbiorach graficznych Muzeum Narodowego w Warszawie w: Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie XX. Warszawa 1976 s. 325). Dość rzadka rycina.
Cena/Price:250
Numer katalogowy/Number:i04631
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / wood-engraving / Holzstich