Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04639
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"KOŚCIÓŁ ŚW. JANA I GMACH POUNIWERSYTECKI W WILNIE. 7454"
Autor/Author:Marceli Wiśniewski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "DRZEW. B. PUC - M. WIŚNIEWSKI".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:167x132 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, "biała kreska" u dołu kompozycji jest wadą płyty.
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 1135 z 31.03.1887 s.201.
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Bronisława Puca w Warszawie (czynna od ok. 1878 do ok. 1904 pod nazwą: Zakład Artystyczno-Drzeworytniczy Bronisława Puc), zob. SPKP Suplement ss.179-180 (?).
Inf. o Autorze/Information about an Author:M. Wiśniewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1875-1887, rytował dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego", zob. Opałek 1949 s.67 i Rudniewska (Słownik) ss.135-136.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24755.
Uwagi/Comments:Wycinek. Ta sama rycina była wcześniej opublikowana w: "Książka Jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego". Warszawa J. Unger 1880 tablica nr 17.
Cena/Price:190
Numer katalogowy/Number:i04639
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły szkoły wyższe / architecture churches/church high schools, universities/high school, university / Architektur Hochschulen/Hochschule Kirchen/Kirche / wood-engraving / Holzstich