Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04642
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"Wnętrze kościoła św. Mikołaja w Wilnie."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:213x137 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie
Datowanie/Dating:1870
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 136 z 6.08.1870 s. 64
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 27760
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Kościół rzymskokatolicki p. w. św. Mikołaja, gotycki, zbudowany 1387, przebudowany 1514, w końcu XVI w., w 2. poł. XVIII w. i 1. poł. XIX w., budowla trójnawowa, halowa, m.in. sklepienia gwiaździste i siatkowe z końca XVI w.; zob. Rąkowski 1999 ss. 332-333.
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:i04642
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza / architecture church interiors/church interior churches/church / Architektur Kirchen-Innere Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich