Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04643
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"KOSCIÓŁ SWIĘTEGO KRZYŻA czyli BONIFRATRÓ[W] W WWILNIE."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:169x239 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, słaba rdzawa plama
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 218 z 28.11.1863 s. 457
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24758
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem sygnowanym pseudonimem: "Mścisław K." autorstwa Mścisława Kamińskiego (zob. SPPP t. 2 s. 662). Rzadka rycina. Bonifratrzy osiedlili się w Wilnie w 1635, zbudowano niewielki kościół wraz zabudowaniami klasztornymi, po pożarze w poł. XVIII w. odbudowa nastąpiła w stylu późnobarokowym, klasztor był zamknięty 1843-1924 i po II wojnie światowej; zob. Rąkowski 1999 ss. 355-356 z ilustracją.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:bonifratrzy
Numer katalogowy/Number:i04643
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kościoły / architecture churches/church monasteries/convents/monastery/convent / Architektur Kirchen/Kirche Kloster / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich