Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04649
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Niemen
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa / Białoruś
Tytuł/Title:"Niemen"
Autor/Author:Wilhelm Ossecki (Wilk)
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy dwubarwny na papierze
Wymiary/Size/Capacity:142x190 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, kompozycja bez wad, słaba rdzawa plama w prawym górnym rogu, nieznaczny ubytek prawego dolnego rogu oraz nieznaczne przekłucie na lewym marginesie tablicy
Datowanie/Dating:1925
Pochodzenie/Origin:Z: dodatek graficzny do: Silva Rerum 1925 z. 5
Inf. o Autorze/Information about an Author:Wilhelm "Wilk" Ossecki (22.05.1892 Brody - 29.11.1958 Piastów pow. Pruszków) grafik i malarz, także rysowniki i pedagog. Studiował w latach 1910-1918 w Szkole Sztuk Pięknych (SSP) w Krakowie na Wydziale Malarstwa u Józefa Pankiewicza (także lekcje grafiki) i u Wojciecha Weissa, nagrody z grafiki w okresie studiów, studiował także historię sztuki na Uniwersytecie Jagielloński (UJ). W latach 1920-1934 mieszkał i pracował w Poznaniu, wówczas też wyjeżdżał na praktyki artystyczne do Francji, od 1934 mieszkał w Wilanowie, gdzie był m.in. kustoszem zbiorów Branickich, po 1945 mieszkał w Piastowie i Białymstoku. Od międzywojnia czynny w średnim szkolnictwie artystycznym. Bogata twórczość graficzna w licznych technikach graficznych (około kilkaset rycin, liczne teki graficzne), poza grafiką warsztatową uprawiał też grafikę użytkową, udział w licznych wystawach; zob. SAP t. 6 ss. 329-331; Mulczyński 1996 ss. 300-304 i tamże ilustracja ryciny na s. 302
Literatura/Literature:Zob. Grońska 1994 poz. 424
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Rycina pochodzi z teki graficznej autora: "Wilno 1925". [Poznań?]: nakładem autora, 1925
Cena/Price:350
Numer katalogowy/Number:i04649
Kategorie tematyczne/Categories:architektura panoramy, varia pejzaż / architecture panoramas/panorama, varia landscape / Architektur Panoramas/Panorama, Varia Landschaft / wood-engraving woodcut woodcut in colours / Farbenholzschnitt Holzschnitt Holzstich