Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04650
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Borejkowszczyzna / Bareikiškes
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Wilno województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"Borykowszczyzna, miejsce pobytu Władysława Syrokomli."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:103x130 mm.
Stan/Condition:Rycina w stanie dobrym, ślady po starym złożeniu karty, nieznaczne rdzawe plamki (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Lwowski nr 17 z 25.04.1868 s.129.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21297.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Bardzo rzadka rycina. Ludwik Kondratowicz (29.09.1823 Smolhów - 15.09.1862 Wilno) znany poeta i dramatopisarz, autor wspomnień, znany pod swym pseudonimem jako Władysław Syrokomla. Dwór na terenie dawnego folwarku Tyszkiewiczów dzierżawiony od 1853 przez L. Kondratowicza do 1862. Drewniany parterowy dwór zbudowany na początku XIX w., potem szkoła, obecnie biblioteka z ekspozycją muzealną dot. ww.; zob. Rąkowski 1999 ss.34-35.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Барэйкаўшчына/Борейковщина
Numer katalogowy/Number:i04650
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory / architecture manors/manor / Architektur Landhäuser/Landhaus / wood-engraving / Holzstich