Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04650
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Borejkowszczyzna / Bareikiškes
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Wilno województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"Borykowszczyzna, miejsce pobytu Władysława Syrokomli."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:103x130 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w stanie dobrym, ślady po starym złożeniu karty, nieznaczne rdzawe plamki (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1868
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Lwowski nr 17 z 25.04.1868 s. 129
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21297
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Bardzo rzadka rycina. Dwór na terenie dawnego folwarku Tyszkiewiczów dzierżawiony od 1853 przez L. Kondratowicza do 1862. Drewniany parterowy dwór zbudowany na początku XIX w., potem szkoła, obecnie biblioteka z ekspozycją muzealną dot. ww.; zob. Rąkowski 1999 ss. 34-35. - Ludwik Kondratowicz (29.09.1823 Smolhów pow. Bobrujsk - 15.09.1862 Wilno) ceniony poeta i dramatopisarz, publicysta i tłumacz, znany przede wszystkim pod pseudonimem: Władysław Syrokomla, który przybrał w 1846. Uczył się u dominikanów w Nieświeżu 1833-1837, potem w szkole powiatowej w Nowogródku 1836-1837. W latach 1840-1844 pracował jako kancelista w Głównym Zarządzie Dóbr Radziwiłłowskich w Nieświeżu i aktywnie samokształcił się. W 1844 ożenił się i objął w dzierżawę (po rodzicach) niewielki majątek w Załuczach pow. Stołpce, gdzie przebywał do 1852 zajmując się równocześnie pracą literacką i szybko zdobywając popularność kolejnymi utworami w tym gawędą szlachecką "Urodzony Jan Dęboróg" (1854), zaś jego debiut literacki miał miejsce w 1846. Nawiązał też współpracę z warszawskimi i petersburskimi czasopismami. Pod koniec 1852 przeniósł się do Wilna, gdzie zaprzyjaźnił się ze Stanisławem Moniuszką (ten napisał muzykę do kilku jego wierszy), zaś w 1853 osiadł na kolejnej dzierżawie w Borejkowszczyźnie pow. Wilno. Tu rozwinął szczególnie intensywną pracę literacką pisząc kolejne poezje, dramaty i dokonując przekładów oraz aktywnie publikując w prasie. Od 1860 mieszkał w Wilnie, w kwietniu 1861 przybył do Warszawy i za wygłaszanie patriotycznych przemówień podczas podróży do Warszawy w Łomży i Suwałkach został aresztowany w drodze powrotnej. Pierwotną karę zesłania zamieniono ze względów zdrowotnych na przymusowy pobyt w Borejkowszczyźnie. W lutym 1862 zamieszkał ponownie w Wilnie, gdzie niebawem zmarł. W bogatej twórczości jego ulubionym gatunkiem literackim były liczne gawędy, zaś w poezji poematy zwykle o treści historycznej oraz liryki (we wszystkich utworach silne były pierwiastki ludowe i ludyczne), był też autorem dramatów historycznych, a także wspomnień i studiów historycznych w konwencji reportażu: Wędrówki po moich niegdyś okolicach (1853), zajmował się też historią literatury polskiej. Uznawany za najwybitniejszego poetę działającego na ziemiach białorusko-litewskich w dobie międzypowstaniowej (PSB. s. 306); zob. DPP t. 2: I-Me ss. 175-178 i Polski słownik biograficzny (PSB) t. 46 ss. 300-308
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Барэйкаўшчына/Борейковщина
Numer katalogowy/Number:i04650
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture manors/manor / Architektur Landhäuser/Landhaus / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich