Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04652
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Jaszuny / Jašiūnai / Feliks Boruń
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Wilno województwo wileńskie (Litwa) / Włochy - Rzym
Tytuł/Title:[1] "FELIKS BORUŃ (Podług fotografii Bayera)."; [2] "DWÓR W JASZUNACH."
Autor/Author:1) Feliks Zabłocki; 2) Edward Gorazdowski
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "F. ZABŁOCKI"; 2) "E. GORAZDOWSKI".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 138x117; 2) 127x172 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, nieznaczna plama w górnej części kompozycji powstała podczas odbijania karty.
Datowanie/Dating:1865
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 280 z 4.02.1865 s. 41.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Feliks Zabłocki (zm. 1874) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1874, do 1867 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", a następnie dla "Kłosów", współwłaściciel "Drzeworytni Warszawskiej"; zob. Opałek 1949 s. 68 i Rudniewska (Słownik) s. 138. 2) Edward Gorazdowski (1843-1901) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863 do początków XX w., jeden z najlepszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, wielokrotnie nagradzany, w latach 1863-1873 i od 1890 związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", 1873-1890 z "Kłosami"; zob. obszerny biogram w SAP t. 2 ss. 400-401.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii. - Feliks Boruń (zm. 1864) włościanin ze wsi Kaszów pow. Kraków gm. Liszki, znany z pielgrzymki do Rzymu w 1861, który utonął w Wiśle pod Krakowem latem 1864; zob. anonimowy tekst do ryciny zachowany w kserokopii. Klasycystyczny pałac wzniesiony na początku XIX w. z inicjatywy Jana Śniadeckiego wg projektu Karola Podczaszyńskiego, potem w rękach Balińskich; zob. obszerny opis Rąkowski 1999 ss. 87-89 z ilustracją.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Boruń Feliks]
Numer katalogowy/Number:i04652
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory rezydencje, portrety polskie okres postacie 19 wiek, portrety polskie zawody chłopi, włościanie / architecture manors/manor rezydencje/residences, manors/residence, manor, portraits/portrait / Architektur Landhäuser/Landhaus Residenzen/Residenz, Porträts/Porträt / wood-engraving / Holzstich