Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04671
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wisła (rzeka)
Tytuł/Title:"Wisła. Rzeźba Karola Klossa, uwieńczona piérwszą nagrodą na konkursie Towarzystwa zach. sztuk pięknych. 411"
Autor/Author:Aleksander Regulski wg Franciszka Tegazzo
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A. REGULSKI." i monogram wiązany "FT".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:258x179 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczna plamka na prawym marginesie karty.
Datowanie/Dating:1875
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 377 z 20.03.1875 s. 180.
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Regulski (1839 Warszawa-1884 Warszawa) wybitny drzeworytnik polski działający w Warszawie, jeden z pionierów ksylografii oraz jeden z jej najwybitniejszych przedstawicieli, czynny w latach 1861-1884, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" do 1865 i od 1868 do śmierci jako kierownik drzeworytni, w latach 1865-1868 prowadził drzeworytnię "Kłosów" (a w latach 1866-1867 miał też własną drzeworytnię), zamieszczał też prace w innych czasopismach i kalendarzach oraz wydawnictwach książkowych, specjalizował się w portrecie, początkowo rytował również inne tematy, płodny twórca, autor kilku tysięcy drzeworytów, prawdopodobnie ok. 3000 z czego ok. 2000 portretów; zob. obszerny biogram SAP t. 8 ss. 278-279.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 6529.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Rzeźba K. Klossa - allegoria rzeki Wisły. K. Kloss (19.02.1849 Warszawa-28.05.1881 Warszawa) rzeźbiarz, także poeta i dramaturg,1868 studiował rzeźbę w Berlinie, następnie od 1869-1871 w Dreźnie, potem pracował w Warszawie, Homlu, Lwowie i Rzymie, od 1878 w Warszawie, liczne rzeźby i dekoracje rzeźbiarskie budynków, często wystawiał swe prace w konkursach TZSP w Warszawie, tamże 1874 otrzymał I nagrodę za rzeźbę przedstawiającą alegorię Wisły; zob. SAP t.IV ss. 18-21.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Weichsel/Vistula
Numer katalogowy/Number:i04671
Kategorie tematyczne/Categories:architektura alegorie rzeźby / architecture allegories/allegory sculptures/sculpture / Architektur Allegorien/Allegorie Skulpturen/Skulptur / wood-engraving / Holzstich