Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04710

Typ/Type:zestaw dwóch rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kamieniec Podolski / Кам'янець-Подільський
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Podole
Tytuł/Title:[1] "Nowy most na Smotryczu w Kamieńcu Podolskim. (2783)"; [2] "Kamieniec Podolski widziany z po za rzeki. (2785)"
Autor/Author:1) Michał Kluczewski
Sygnatura/Signature:Rycina 1) sygnowana na płycie: "M. KLUCZEWSKI" i "D. rys."; rycina 2) niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 152x222; 2) 163x235 mm
Stan/Condition:Ryciny 1) i 2) w dość ładnym stanie, nieznaczne wydawnicze zagięcie karty; nadto rycina 2) z nieznacznymi plamkami
Datowanie/Dating:1874
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 475 z 6.08.1874: 1) s. 81; 2) s. 84
Inf. o Autorze/Information about an Author:Michał Kluczewski warszawski drzeworytnik, czynny w latach ca 1869-1887, rytował w latach 1869-1875 dla "Kłosów", 1876-1887 dla "Tygodnika Ilustrowanego" i 1880-1883 dla "Tygodnika Powszechnego", nadto dla "Biesiady Literackiej", znany z ponad 160 prac; zob. SAP t. 4 ss. 20-21; nadto rytował też dla: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 oraz w kolejnej części cyklu: T. 17: Mähren und Schlesien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1897; Hanebutt-Benz 1984 łam 1079 błędnie opisuje go jako "M. Kluszewski"
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty oraz tekst autorstwa Adama Pługa (pseudonim Antoniego Pietkiewicza) opisujący budowę mostu przez Smotrycz. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunków wg których wykonano ryciny. Zatwierdzenie projektu budowy mostu nastąpiło w 1863, budowę rozpoczęto w maju 1864 i zakończono 21.12.1873 (artykuł zawiera szczegółowy opis konstrukcji mostu, nadto skrótowo historię innych mostów w mieście).
Cena/Price:380
Numer katalogowy/Number:i04710
Kategorie tematyczne/Categories:architektura mosty panoramy / architecture bridges/bridge panoramas/panorama / Architektur Brücken/Brücke Panoramas/Panorama / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich