Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04710

Typ/Type:zestaw dwóch rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kamieniec Podolski / Кам'янець-Подільський
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Podole
Tytuł/Title:[1] "Nowy most na Smotryczu w Kamieńcu Podolskim. (2783)"; [2] "Kamieniec Podolski widziany z po za rzeki. (2785)"
Autor/Author:1) Michał Kluczewski
Sygnatura/Signature:Rycina 1) sygnowana na płycie: "M. KLUCZEWSKI" i "D. rys."; rycina 2) niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 152x222; 2) 163x235 mm.
Stan/Condition:Ryciny 1) i 2) w dość ładnym stanie, nieznaczne wydawnicze zagięcie karty; nadto rycina 2) z nieznacznymi plamkami.
Datowanie/Dating:1874
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 475 z 6.08.1874: 1) s. 81; 2) s. 84.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Michał Kluczewski warszawski drzeworytnik, czynny w latach około 1869-1887, rytował w latach 1869-1875 dla "Kłosów", 1876-1887 dla "Tygodnika Ilustrowanego" i 1880-1883 dla "Tygodnika Powszechnego", nadto dla "Biesiady Literackiej", znany z ponad 160 prac; zob. SAP t. 4 ss. 20-21; nadto rytował też dla: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 oraz w kolejnej części cyklu: T. 17: Mähren und Schlesien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1897; Hanebutt-Benz 1984 łam 1079 błędnie opisuje go jako "M. Kluszewski".
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty oraz tekst autorstwa Adama Pługa opisujący budowę mostu przez Smotrycz. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunków wg których wykonano ryciny. Zatwierdzenie projektu budowy mostu nastąpiło w 1863, budowę rozpoczęto w maju 1864 i zakończono 21.12.1873 (artykuł zawiera szczegółowy opis konstrukcji mostu, nadto skrótowo historię innych mostów w mieście).
Cena/Price:350
Numer katalogowy/Number:i04710
Kategorie tematyczne/Categories:architektura mosty panoramy / architecture bridges/bridge panoramas/panorama / Architektur Brücken/Brücke Panoramas/Panorama / wood-engraving / Holzstich