Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04784
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Sewastopol / Севастополь / Aqyar
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Ukraina-Krym / Крим / Крым / Qırım
Tytuł/Title:[1] "Coombat de Maglovitz, le 6 janvier 1854."; [2] "Plan topographique de la rade de Sébastopol."
Sygnatura/Signature:Rycina 1) niesygnowana; rycina 2) nieczytelnie sygnowana na płycie.
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:1) 84x176; 2) 113x229 mm.
Stan/Condition:Rycina 1) w dość ładnym stanie, nieznaczny ślad po starym złożeniu karty, rycina 2) w ładnym stanie (karta po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: L'Illustration nr 572 z 11.02.1854 s.82.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Scena i plan z wojny krymskiej 1853-1856.
Cena/Price:120
Numer katalogowy/Number:i04784
Kategorie tematyczne/Categories:historia wojskowość XIX w., varia mapy i plany / history the army of 19th century, varia maps and charts, plans/map and chart, plan / Geschichte Militärwesen - 19. Jahrhundert, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan / wood-engraving / Holzstich