Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04787

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Sewastopol / Севастополь / Aqyar
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Ukraina-Krym / Крим / Крым / Qırım
Tytuł/Title:"Scene aus dem Lager vor Sewastopol."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:147x236 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, słabe zagięcie karty i nieznaczne plamki u góry kompozycji (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1856
Pochodzenie/Origin:Z: Illustrirte Zeitung nr 662 z 8.03.1856 s. 177
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Scena z wojny krymskiej 1853-1856.
Cena/Price:90
Numer katalogowy/Number:i04787
Kategorie tematyczne/Categories:historia wojskowość XIX w., przyroda hipologia i sceny hippiczne, malarstwo obce, rysunek obcy / history the army of 19th century, nature/wildlife hippology / Geschichte Militärwesen - 19. Jahrhundert, Natur Hippologie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich