Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04787
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Sewastopol / Севастополь / Aqyar
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Ukraina-Krym / Крим / Крым / Qırım
Tytuł/Title:"Scene aus dem Lager vor Sewastopol."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:147x236 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, słabe wydawnicze zagięcie karty i nieznaczne plamki u góry kompozycji (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Illustrirte Zeitung nr 662 z 8.03.1856 s.177.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Scena z wojny krymskiej 1853-1856.
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:i04787
Kategorie tematyczne/Categories:historia wojskowość XIX w., przyroda hipologia / history the army of 19th century, nature/wildlife hippology / Geschichte Militärwesen - 19. Jahrhundert, Natur Hippologie / wood-engraving / Holzstich