Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04820

Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kroczyce
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zawiercie województwo śląskie (katowickie) gmina Kroczyce
Tytuł/Title:"Kroczyce (pow. Zawiercie) - rezerwat skalny Góra Zborów."
Autor/Author:Bonifacy Gajdzik
Sygnatura/Signature:Fotografia sygnowana pieczęcią autora: "Fot. mgr B. Gajdzik, Dąbrówka Wlk. [...]"
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:127x175 mm
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone rogi i plamka na prawym marginesie kompozycji fotografii
Datowanie/Dating:lata 50. XX wieku
Pochodzenie/Origin:Archiwum Fotograficzne "Sportu i Turystyki" w Warszawie
Inf. o Autorze/Information about an Author:Bonifacy Gajdzik urzędnik, działacz turystyczny i publicysta krajoznawczy oraz fotograf. Do 1939 urzędnik Wydziału Turystyki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, wówczas ukończył też podyplomowe Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie współpracując m.in. ze Stanisławem Leszczyckim. Od 1945 kierownik Referatu Turystyki Prezydium WRN w Katowicach, potem przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Turystycznego w Katowicach. Jako fotograf brał udział w objazdach terenowych Ministerstwa Transportu wraz z dr Mieczysławem Orłowiczem po Ziemiach Odzyskanych w latach 1947-1949, liczne fotografie w wydawnictwach krajoznawczych i prasie. Publikacje krajoznawcze do 1980. Zamieszkały w Żychcicach (obecnie dzielnica Wojkowic), potem w Dąbrówce Wielkiej (obecnie dzielnicy Piekar Śląskich)
Uwagi/Comments:Na odwrocie fotografii odręczny odautorski (?) opis atramentem oraz wydawnicze adnotacje z epoki ołówkiem i kredką. Fotografia prasowa
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo Polskie/Jura Krakowsko-Częstochowska
Numer katalogowy/Number:i04820
Kategorie tematyczne/Categories:przyroda geologia skały, głazy i inne formy geologiczne / nature/wildlife geology / Natur Geologie / photography