Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00051
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Nowy Wiśnicz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Bochnia (powiat bocheński) województwo małopolskie (tarnowskie) gmina Nowy Wiśnicz
Tytuł/Title:6. Wiśnicz Zamek / "6. WIŚNICZ ZAMEK" / "WIŚNICZ ZAMEK"
Autor/Author:Andrzej Oleś
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana ołówkiem pod kompozycją po prawej: "A. Oleś" i na płycie pod kompozycją po lewej: "WIŚNICZ ZAMEK ODB. W LIT. ZIELIŃSKIEGO KRAKÓW"
Technika/Technique:autolitografia na tincie na papierze
Wymiary/Size/Capacity:179x311 mm (tinta); 341x435 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznacznie uszkodzony górny margines tablicy, ślad na górnym marginesie z wydawniczą perforacją po wyjęciu tablicy z teki
Datowanie/Dating:1923
Pochodzenie/Origin:Z teki: A. Oleś: Polskie zamki i dworki. Teka 1. Kraków: nakładem autora, 1923 tablica nr 6
Drukarnia/Printing office:Zakł. Art. Lit. Fr. Zielińskiego w Krakowie
Inf. o Autorze/Information about an Author:Andrzej Zygmunt Oleś (1.10.1886 Iwonicz pow. krośnieński (Krosno) - 31.10.1952 Kielce) malarz, konserwator i grafik. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Krakowie w latach 1907-1908, 1911-1913 i 1915-1917 (uczeń Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Dębickiego i Wojciecha Weissa), nadto w 1913 ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) w Krakowie ze stopniem doktora (nie uprawiał potem zawodu prawnika). Od 1919 pracował w urzędach konserwatorskich w Krakowie i Kielcach, pełniąc urząd konserwatora wojewódzkiego w Kielcach aż do śmierci. Jednocześnie prowadził aktywną działalność plastyczną. Uprawiał przede wszystkim malarstwo olejne i akwarelę, także polichromię, stosunkowo nieliczne prace graficzne w różnych technikach graficznych (drzeworyt, litografia, sucha igła, akwaforta i miedzioryt), praca z jedynej teki graficznej artysty; zob. SAP t. 6 ss. 263-266; PSB t. 23 ss. 759-761 i przede wszystkim Funke (m.in. prezentuje przebogatą ikonografię artysty)
Literatura/Literature:Grońska 1994 poz. 420; Funke cz. 1 s. 164
Uwagi/Comments:Nakład teki 70 egzemplarzy. Ukazała się jedynie pierwsza teka z zaplanowanego cyklu. Jako pierwszy tytuł podano tytuł wg spisu treści teki. Bardzo rzadka rycina. Zamek, pierwotnie gotycki, XV w., dla Kmitów, przebudowany w formach gotycko-renesansowych, 2. ćw. XVI w., dla Piotra Kmity, przekształcony na barokową rezydencję, dla Stanisława Lubomirskiego, fortyfikacje bastionowe; zob. Atlas zabytków s. 567 z ilustracją
Cena/Price:1000
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i00051
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje zamki, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture castles/castle rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Burgen/Burg Residenzen/Residenz / autolithography lithograph lithograph with tint / Autolithographie Lithographie Lithographie mit Tonplatte