Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i04971
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Żarki
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Myszków województwo śląskie (częstochowskie) gmina Żarki
Tytuł/Title:"7. Przybliżyć młodzieży teatr i przez to przysporzyć mu widzów w przyszłości próbują częstochowscy aktorzy, organizując spotkania z uczniami w różnych ośrodkach kultury województwa. Wyżej - wizyta w Domu Kultury w Żarkach. fot. J. Chojkowski"
Autor/Author:Józef Chojkowski
Sygnatura/Signature:Fotografia sygnowana typograficznie pod tytułem: "fot. J. Chojkowski".
Technika/Technique:Fotografia
Wymiary/Size/Capacity:140x210 mm.
Stan/Condition:Fotografia w dość ładnym stanie, w rogach ślady po przekłuciach szpilkami, nieznacznie uszkodzony prawy górny róg fotografii.
Datowanie/Dating:ca 1980
Inf. o Autorze/Information about an Author:Józef Chojkowski fotograf, górnośląski fotoreporter związany z Centralną Agencją Fotograficzną (CAF) w latach 1964-1976 oraz z "Trybuną Robotniczą" w latach 1982-1996.
Uwagi/Comments:Fotografia z serwisu prasowego (fotograficznego).
Cena/Price:90
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo/Jura Krakowsko-Częstochowska
Numer katalogowy/Number:i04971
Kategorie tematyczne/Categories:kultura architektura domy kultury teatry, kultura muzyka, zawody i zajęcia aktor/aktorka / culture architecture culture clubs/culture club theatres/theatre, culture music, jobs and professions/job and occupation / Kultur Architektur Kulturheime/Kulturheim Theater, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Kultur Musik / photography