Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05085
Typ/Type:rycina i ilustracja (druk) na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Dynasy)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:[1] "Nowy lokal Towarzystwa cyklistów na Dynasach."; [2] "DAWNY PAŁAC KSIĘCIA DE NASSAU."
Autor/Author:1) wg Stefana Szyllera (?)
Sygnatura/Signature:1) Ilustracja sygnowana na płycie: "St. Szyller"
Technika/Technique:1) druk 86x194; 2) drzeworyt sztorcowy 82x84
Stan/Condition:1) Ilustracja w stanie więcej niż dobrym ze śladami starego złożenia karty; 2) drzeworyt sztorcowy w ładnym stanie
Datowanie/Dating:1892
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 130 (1706) z 25.06.1892 s. 413
Literatura/Literature:Grajewski 1972 1) nie notuje; 2) poz. 24561
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Pałac z końca XVIII w., częściowo spłonął 1788, budynek Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów wg projektu Stefana Szyllera z 1892.
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i05085
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje towarzystwa / architecture associations, assemblies/association, assembly rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Gesellschaften/Gesellschaft Residenzen/Residenz / table (figure) wood-engraving woodcut / Druck Holzschnitt Holzstich