Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05146
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Praga)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:[1] "Magazyn tranzytowy na stacyi Pradze przy Drodze Żelaznéj Warszawsko-Terespolskiéj. (Od strony wschodniéj)."; [2] "Magazyn tranzytowy na stacyi Pradze przy Drodze Żelaznéj Warszawsko-Terespolskiéj. (Od strony zachodniéj). (6611-12)"
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane.
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:1) 97x210, 2) 101x213 mm.
Stan/Condition:Rycina 1) w ładnym stanie; rycina 2) w ładnym stanie, nieznaczna rdzawa plamka.
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 945 z 9.08.1883 s.84.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "R." autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego, zob. SPPP t.3 ss.12-13.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i05146
Kategorie tematyczne/Categories:architektura magazyny, stodoły, gospodarka komunikacja kolejnictwo / architecture stores/store, economy communication railways / Architektur Lagerräume/Lagerraum, Wirtschaft Verkehrswesen Bahnwesen / wood-engraving / Holzstich