Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05147
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Praga)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:[1] "Magazyn tranzytowy na stacyi Pradze przy Drodze Żelaznéj Warszawsko-Terespolskiéj. (Od strony wschodniéj)."; [2] "Magazyn tranzytowy na stacyi Pradze przy Drodze Żelaznéj Warszawsko-Terespolskiéj. (Od strony zachodniéj). (6611-12)"
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe wtórnie kolorowane na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 97x210 mm (kompozycja); 2) 101x213 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycje w ładnym stanie
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 945 z 9.08.1883 s. 84
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "R." autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego; zob. SPPP t. 3 ss. 12-13. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunków (albo fotografii) wg którego wykonano ryciny
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i05147
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura magazyny, stodoły, gospodarka komunikacja kolejnictwo / architecture stores/store, economy communication railways / Architektur Lagerräume/Lagerraum, Wirtschaft Verkehrswesen Bahnwesen / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)