Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05148
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Praga)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Magazyn tranzytowy na stacyi Pradze przy Drodze Żelaznéj Warszawsko-Terespolskiéj. (Od strony zachodniéj). (6611-12)"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:101x213 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 945 z 9.08.1883 s. 84
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "R." autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego; zob. SPPP t. 3 ss. 12-13. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) wg którego wykonano rycinę
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i05148
Kategorie tematyczne/Categories:gospodarka komunikacja kolejnictwo, malarstwo polskie, rysunek polski / economy communication railways / Wirtschaft Verkehrswesen Bahnwesen / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich