Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05159
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Solec)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Galary z jabłkami na Solcu w Warszawie. (Rysował z natury Henryk Pillati)."
Autor/Author:Konstanty Przykorski wg Henryka Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. P." i "HP"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:161x234 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczna rdzawa plama, nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1871
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 198 z 14.10.1871 s. 188
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf; zob. Rudniewska (Słownik) ss. 107-108 i SAP t. 8 s. 113.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 12125
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i05159
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia targi i jarmarki, odpusty typy ludowe, gospodarka komunikacja żegluga śródlądowa / economy communication sailing inland sailing, ethnography folk types/folk type markets and fairs/market and fair / Etnographie Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Volkstypen/Volkstyp, Wirtschaft Verkehrswesen Schiffahrt Binnenschiffahrt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich