Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05168
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Wilanów) / Jan III Sobieski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Sobieski sadzący drzewa w Wilanowie. Kopia obrazu W. Gersona. (225)"
Autor/Author:Julian Schübeler wg Wojciecha Gersona
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu "J. SCHÜBELER" i w prawym rogu "WG"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:164x236 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, nieznaczne wydawnicze zagięcia oraz plama bezpośrednio pod kompozycją (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 43 z 27.10.1883 s. 257
Inf. o Autorze/Information about an Author:Julian Schübeler warszawski drzeworytnik czynny w latach 1865-1889, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Kłosami", autor wielu drzeworytów; zob. Opałek 1949 ss. 62-63, Rudniewska (Słownik) ss. 118-119
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 4108
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. - Jan III Sobieski (17.08.1629 Olesko pow. Złoczów - 17.06.1696 Wilanów) król Polski od 1674, wcześniej starosta od 1644 (wielokrotnie), chorąży wielki koronny od 1656, marszałek wielki koronny od 1665, hetman polny koronny od 1666, hetman wielki koronny od 1668, znakomity wódz i organizator armii, toczył zwycięskie wojny z Tatarami i Turkami w tym odsiecz Wiednia 1683; zob. przede wszystkim Polski słownik biograficzny (PSB) t. 10 ss. 413-422
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze/[portret:Jan III Sobieski]
Numer katalogowy/Number:i05168
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje, portrety polskie okres postacie 17 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody władcy polscy - królowie - Polska / architecture rezydencje/residences, manors/residence, manor, portraits/portrait / Architektur Residenzen/Residenz, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich