Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05208
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lewin Brzeski / Löwen
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Brzeg województwo opolskie (opolskie) gmina Lewin Brzeski
Tytuł/Title:"Schloß Löwen."
Autor/Author:wg Theodor Blätterbauer
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu już poza kompozycją: "T. B."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:77x110 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1889
Pochodzenie/Origin:Z: Franz Schroller: Schlesien [...]. T. 3. Glogau: Carl Flemming, [1889] s. 129
Inf. o Autorze/Information about an Author:Theodor Blätterbauer (24.12.1823 Bolesławiec - 30.06.1906 Legnica) śląski malarz, rysownik, także grafik. Odbył niepełne studia artystyczne w latach 1845-1846 i 1848-1849 na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. W 1853 r. na Akademii Budowlanej w Berlinie otrzymał tytuł nauczyciela rysunku. Od 1854 nauczyciel rysunku w Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy, w 1898 uzyskał tytuł profesora. Był ówcześnie popularnym, choć dość przeciętnym, malarzem i rysownikiem pejzaży oraz widoków architektonicznych, znany jest przede wszystkim jako autor rysunków do cenionej ilustrowanej pracy krajoznawczo-historycznej autorstwa Franz Schroller: Schlesien [...]. T. 1-3. Glogau: Carl Flemming, 1885-1888; nadto autor części rysunków do znanego albumu chromolitografii: Alexander Duncker (red.): Die landlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preussischen Monarchie [...]. Berlin: Alexander Duncker, 1853-1886 (widoki ze Śląska i Wielkiego Księstwa Poznańskiego) oraz części ilustracji do Hermann Luchs: Schlesische Fürstenbilder des Mittelalters. Breslau: Eduard Trewendt 1872; zob. AKL t. 11 s. 336 oraz obszerniej biogram w Wikipedii
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycina małego formatu. Pałac barokowy, 1722, dla Ottona Leopolda von Bees, odnowiony 1860, odbudowany po 1960, piętrowy na rzucie podkowy, z ryzalitem na osi; zob. Atlas zabytków s. 382
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Dolny Śląsk/Opolszczyzna/Niederschlesien/Landkreis Brieg
Numer katalogowy/Number:i05208
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje, malarstwo obce, rysunek obcy / architecture rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich