Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05295
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-przemysł
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:[1] "MŁYN PAROWY NA LESZNIE W WARSZAWIE, W POSSESSYI Nr 696. (Rysował Piechaczek, rytował Kübler w drzeworytni "Tygodnika".)"; [2] "PAŁACYK LETNI W TEJŻE POSSESSYI. (Rysował Piechaczek, rytował H. Röber w drzeworytni "Tygodnika".)"
Autor/Author:1) Henryk Kübler; 2) F. H. Röber; obie ryciny wg Ludwika Piechaczka
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie u dołu kompozycji: 1) "H. K."; 2) "H. R. sc."
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 106x157 mm; 2) 109x157 mm
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty
Datowanie/Dating:1860
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 18 z 28.01.1860 s. 148
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Henryk Kübler warszawski drzeworytnik pochodzenia niemieckiego czynny w Polsce w latach 1859-1863, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 4 s. 327 (Hanebutt-Benz 1984 nie notuje). 2) F. H. (Henryk?) Röber (Roeber) niemiecki drzeworytnik sprowadzony do Warszawy z Lipska w 1859, czynny w Polsce w latach 1859-1860, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", znany z około 50 prac, prawdopodobnie szkolił polskich drzeworytników, brat G. Röber'a; zob. Opałek 1949 s. 61, Rudniewska (Słownik) s. 112 i przede wszystkim SAP t. 9 s. 2 (AKL, ThB, Benezit oraz Hanebutt-Benz 1984 nie notują tego ksylografa)
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 11972
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Bardzo rzadkie ryciny. Młyn parowy Sławińskiego zbudowany w latach 1858-1859 na rogu ulic Wroniej i Leszno na posesji znanej wcześniej jako "ogród Rembaczewskiego" z pałacykiem warszawskiego tapicera pochodzenia francuskiego Urbana Forestier - informacja w oparciu o zamieszczony tekst
Cena/Price:400
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i05295
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura młyny rezydencje, gospodarka przemysł - gospodarka spożywczy / architecture mills/mill rezydencje/residences, manors/residence, manor, economy industry food-processing industry / Architektur Mühlen/Mühle Residenzen/Residenz, Wirtschaft Industrie Nahrungsindustrie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich