Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05296
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-przemysł
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"MŁYN PAROWY NA LESZNIE W WARSZAWIE, W POSSESSYI Nr 696. (Rysował Piechaczek, rytował Kübler w drzeworytni "Tygodnika".)"
Autor/Author:Henryk Kübler wg Ludwika Piechaczka
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "H. K.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Wymiary/Size/Capacity:106x157 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, niewielka rdzawa plama w obrębie kompozycji.
Datowanie/Dating:1960
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 18 z 28.01.1860 s. 148.
Inf. o Autorze/Information about an Author:H. Kübler warszawski drzeworytnik pochodzenia niemieckiego czynny w Polsce w latach 1859-1863, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 4 s. 327.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 11972.
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany anonimowy tekst w kserokopii. Bardzo rzadka rycina. Młyn parowy Sławińskiego zbudowany w latach 1858-1859 na rogu ulic Wroniej i Leszno na posesji znanej wcześniej jako "ogród Rembaczewskiego" z pałacykiem warszawskiego tapicera pochodzenia francuskiego Urbana Forestier - informacja w oparciu o zamieszczony tekst.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i05296
Kategorie tematyczne/Categories:architektura młyny rezydencje, gospodarka przemysł spożywczy / architecture mills/mill rezydencje/residences, manors/residence, manor, economy industry food-processing industry / Architektur Mühlen/Mühle Residenzen/Residenz, Wirtschaft Industrie Nahrungsindustrie / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving / Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)