Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05297
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-przemysł
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Pałacyk letni w ogrodzie Rembaczewskiego / "PAŁACYK LETNI W TEJŻE POSSESSYI. (Rysował Piechaczek, rytował H. Röber w drzeworytni "Tygodnika".)"
Autor/Author:F. H. Röber wg Ludwika Piechaczka
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: "H. R. sc."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Wymiary/Size/Capacity:109x157 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie
Datowanie/Dating:1860
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 18 z 28.01.1860 s. 148
Inf. o Autorze/Information about an Author:F. H. (Henryk?) Röber (Roeber) niemiecki drzeworytnik sprowadzony do Warszawy z Lipska w 1859, czynny w Polsce w latach 1859-1860, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", znany z około 50 prac, prawdopodobnie szkolił polskich drzeworytników, brat G. Röber'a; zob. Opałek 1949 s. 61, Rudniewska (Słownik) s. 112 i przede wszystkim SAP t. 9 s. 2 (AKL, ThB, Benezit oraz Hanebutt-Benz 1984 nie notują tego ksylografa)
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 11972
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika podaje jako autora tekstu J. Sławińskiego. Bardzo rzadka rycina. Młyn parowy Sławińskiego zbudowany w latach 1858-1859 na rogu ulic Wroniej i Leszno na posesji znanej wcześniej jako "ogród Rembaczewskiego" z pałacykiem warszawskiego tapicera pochodzenia francuskiego Urbana Forestier - informacja w oparciu o zamieszczony tekst
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i05297
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura młyny rezydencje, gospodarka przemysł - gospodarka spożywczy / architecture mills/mill rezydencje/residences, manors/residence, manor, economy industry food-processing industry / Architektur Mühlen/Mühle Residenzen/Residenz, Wirtschaft Industrie Nahrungsindustrie / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)