Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00568
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Krakowskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"KRAKOWIACY. PAYSANS POLONAIS DES ENVIRONS DE CRACOVIE."
Autor/Author:Wg Walerego Eljasza (Eliasza)-Radzikowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:litografia kolorowana w epoce na papierze
Wymiary/Size/Capacity:117x119 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, kompozycja bez wad, plamy na górnym i lewym marginesie po starym podklejeniu taśmą klejącą, nieznaczne zagięcie tablicy.
Datowanie/Dating:1863
Pochodzenie/Origin:Z: Opowiadanie o ubiorach, zwyczajach i obyczajach ludu polskiego. Kraków: Józef Bensdorff, 1863 tablica przed kartą tytułową.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Efektowna kolorowana litografia. Dość rzadka rycina.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska
Numer katalogowy/Number:i00568
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type, varia costumology / Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / lithograph / Lithographie