Grafiki i fotografie
Pozycja niedostępna - sprzedana
Item no longer available - sold
Numer katalogowy: i05387
Pozycja niedostępna - sprzedana || Item no longer available - sold
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tynna / Тинна
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Podole
Tytuł/Title:Obraz Matki Boskiej w Tynnie / "OBRAZ MATKI BOSKIÉJ W TYNNIE." / wg chromolitografii z zakładu M. Fajansa
Autor/Author:Jan Styfi
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie bezpośrednio pod kompozycją po lewej stronie: "J. STYFI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:246x175 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, nieznacznie przycięta przez introligatora górna część kompozycji, niewielkie zagięcie karty na lewym marginesie karty, białe plamki wskutek zużycia płyty drzeworytniczej (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Józefa Ungra Kalendarz Warszawski [...] na rok zwyczajny 1883 [...]. Warszawa: Józef Unger, 1882
Inf. o Autorze/Information about an Author:Jan Styfi (1839-1921) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1859-po koniec XIX w., studiował w latach 1856-1857 w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie doskonalił się w drzeworytnictwie w Lipsku, jako rytownik związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a w latach 1865-1890 z "Kłosami" (w obu pismach jako kierownik drzeworytni), rytował również dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, jeden z najwybitniejszych i najpłodniejszych polskich ksylografów; zob. obszernie Opałek 1949 ss. 64-66 i SPKP ss. 864-865
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta z anonimowym tekstem. Rzadka rycina. Tynna - wieś w powiecie Uszyca (Nowa Uszyca) w dawnym województwie podolskim, ok. 1597 powstał kościół-sanktuarium cudownego obrazu Matki Bożej Tynneńskiej, po zniszczeniach i rabunkach obraz powrócił 1717 do odbudowanego sanktuarium, 1784 powstał nowy kościół murowany, w latach 30. XX w. kościół wysadzono, a cudowny obraz zaginął; zob. Hauser 2006 Wołyń i Podole s. 272
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:i05387
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły sanktuaria, kultura sztuki plastyczne, religia sakralia, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church sanctuaries/sanctuary, culture fine arts, religion sacral memorabila, sacral objects, sacral artifacts / Architektur Heiligtümer/Heiligtum Kirchen/Kirche, Kultur bildende Künste, Religion Sakrales / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich