Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05394
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Żwaniec / Жванець
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Podole
Tytuł/Title:"Ulica w Żwańcu nad Dniestrem."
Autor/Author:Antoni Musiałowski wg Walerego Brochockiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A. M." i "W. Brochocki"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:179x239 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1884
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 1003 z 18.09.1884 s. 186
Inf. o Autorze/Information about an Author:Antoni Musiałowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1881-1889 związany z "Kłosami" w 1881 i następnie z "Tygodnikiem Ilustrowanym" w latach 1882-1889 (tu był autorem ponad 30 prac); zob. SAP t. 5 s. 677 i Rudniewska (Słownik) ss. 87-88. Walery Brochocki (15.12.1847 Włocławek - 13.10.1923 Warszawa) malarz i rysownik. Studiował malarstwo pejzażowe w warszawskiej Szkole Rysunkowej pod kierunkiem Chrystiana Breslauera w latach 1866-1868, następnie w monachijskiej Akademii od 1869 (uczeń Adolfa Hermanna Liera i Hermanna Anschütza), zdobywając tam powodzenie jako malarz, w 1877 wyjechał do Paryża, do Polski powrócił 1888 i osiadł w Warszawie. Preferował w twórczości pejzaż polski, malował lub rysował liczne miejscowości polskie, autor licznych ilustracji w polskich czasopismach ilustrowanych; zob. Słownik artystów polskich (SAP) t. 1 ss. 236-237 i Polski słownik biograficzny (PSB) t. 2 ss. 439-440
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 1614; Nowakowski 2004 s. 22
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Adama Pługa. Judaik - typu żydowskie, na drugim planie synagoga (?). Żwaniec - miasto (potem wieś) w powiecie Kamieniec Podolski w dawnym województwie podolskim w pobliżu Chocimia, zamek z początku XVII w. (obecnie w ruinie).
Cena/Price:200
Numer katalogowy/Number:i05394
Kategorie tematyczne/Categories:architektura synagogi ulice, etnografia Ukraińcy judaica typy ludowe Żydzi / architecture streets/street synagogues/synagogue, ethnography Judaica folk types/folk type the Jews the Ukrainians / Architektur Straße Synagogen/Synagoge, Etnographie Judaika Juden Ukrainer Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich