Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05396

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Żwaniec / Chocim/ Dniestr / Жванець / Хотин / Дністер
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Żwaniec. Ukraina-Podole / Chocim. Ukraina-Bukowina
Tytuł/Title:"Przeprawa między Żwańcem a Chocimem. Rysunek Józefa Brandta. 115"
Autor/Author:Józef Łoskoczyński wg Józefa Brandta
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "J. ŁOSKOCZYŃSKI." i monogram wiązany "JB 75"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:147x234 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczna plamka i praktycznie niewidoczne przekłucia karty, karta złożona poniżej tytułu ryciny
Datowanie/Dating:1878
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany z 27.04.1878 s. 272
Inf. o Autorze/Information about an Author:- Józef Łoskoczyński (1857-1928) warszawski drzeworytnik, wybitny i płodny ksylograf "Tygodnika Ilustrowanego" czynny w latach 1872-1895; zob. obszerny biogram SAP t. 5 ss. 183-184. - Józef Brandt (11.02.1841 Szczebrzeszyn pow. Zamość - 12.06.1915 Radom) polski malarz. W 1858 ukończył Instytut Szlachecki w Warszawie i rozpoczął w Paryżu studia politechniczne, które porzucił i uczył się malarstwa w pracowni Léona Cognieta oraz korzystał z porad Juliusza Kossaka i Henryka Rodakowskiego. W 1860 powrócił do kraju i wspólnie z J. Kossakiem odbył podróż po Ukrainie. Debiutował w TZSP w Warszawie w 1861. Od 1862 do 1866 studiował malarstwo w Monachium, gdzie osiadł na stałe, szczególnie początkowo pozostając pod wpływem niemieckiego batalisty Franza Adama. Od 1866 spędzał miesiące letnie w majątku w Orońsku pod Radomiem. W Monachium szybko zdobył popularność, malował głównie sceny rodzajowo-batalistyczne i historyczne szczególnie dot. polskiej historii XVII w. i wschodnich kresów I RP na Ukrainie - liczne motywy dot. najazdów szwedzkich, walk z Tatarami i Kozakami. Od ca 1875 prowadził prywatną szkołę malarską, stając się przywódcą monachijskiej szkoły malarstwa polskiego. Zerwał z konwencją akademicką przechodząc do swobodnej kompozycji stwarzając oryginalne wizje odznaczającą się fantazją malarską. Zdobył uznanie w całej Europie, zdobył szereg najwyższych odznaczeń i nagród oraz członkostwa akademii sztuk w Berlinie, Monachium, Pradze. Miał licznych uczniów i naśladowców; zob. SAP t. 1 ss. 226-228 oraz Polski słownik biograficzny (PSB) t. 2 ss. 388-391
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 1502 (inny tytuł)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycinie nie towarzyszył tekst w numerze. Żwaniec - miasto (potem wieś) w powiecie Kamieniec Podolski w dawnym województwie podolskim w pobliżu Chocimia położonego już na terenie Bukowiny.
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:i05396
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ukraińcy typy ludowe, gospodarka komunikacja żegluga śródlądowa, malarstwo polskie, rysunek polski / economy communication sailing inland sailing, ethnography folk types/folk type the Ukrainians / Etnographie Ukrainer Volkstypen/Volkstyp, Wirtschaft Verkehrswesen Schiffahrt Binnenschiffahrt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich