Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05398
Typ/Type:rycina (kompozycja 3 widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Cudnów / Romanów / Чуднів / Романів
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Cudnów. Ukraina-Kijowskie/Romanów. Ukraina-Wołyń
Tytuł/Title:"1) Dworzec ś. p. Henryka hr. Rzewuskiego w Cudnowie. 2) Fara w Cudnowie. 3) Pałac hr. Ilińskich w Romanowie. (3160)"
Autor/Author:Wg Jana Owidzkiego
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "OD BUGA DO BOHU.".
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "JO."
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:185x233 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznacznie pofałdowana karta, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 543 z 25.11.1875 s.348.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21512-21513 (Cudnów) i 23807 (Romanów).
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Cudnów - powiat żytomierski dawne województwo kijowskie, znany m.in. z zamieszkałego tu przez niemal całe życie Henryka Rzewuskiego, który w Cudnowie napisał słynne "Pamiątki Soplicy", dwór zniszczony w okresie I wojny światowej (?), zob. Encyklopedia Kresów s.79. Majątek Ostrogskich, potem Pomińskich i Potockich. Dwór klasycystyczny zbudowany przed 1825, parterowy, w końcu XIX w. córki H. Rzewuskiego sprzedały zaniedbany majątek w ręce rosyjskie, obiekt zapewne nieistniejący, zob. obszernie Aftanazy t.11 ss.164-168. Romanów - miejscowość (od 1817 miasto) w ówczesnym powiecie Nowogród Wołyński (Zwiahel) w dawnym województwie wołyńskim. Romanów - klasycystyczna rezydencja Ilińskich, potem Steckich, większość zbiorów i sam pałac zniszczony podczas rewolucji bolszewickiej, zob. Encyklopedia Kresów s.395 z ilustracją. Majątek Ilińskich od II. poł. XIX w., od ostatniej dekady XVIII w. właściciel majątku Józef August Iliński rozpoczął budowę klasycystycznego pałacu (być może rozbudowując poprzedni pałac), prawdopodobnie był on największą rezydencją klasycystyczną na Kresach z bogatymi wnętrzami i zawierający bardzo bogatą kolekcję malarstwa. Pałac spłonął w wyniku pożaru powstałego w dniu 5.12.1876. Nowi właściciele majątku - rodzina Steckich - przebudowała na rezydencję inne budynki częściowo wyposażając ją w ocalałe zbiory, zob. bardzo obszernie Aftanazy t.5 ss.394-409 z ilustracjami.
Cena/Price:240
Numer katalogowy/Number:i05398
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły rezydencje / architecture churches/church compositions (including multiview ones) manors/manor rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Kirchen/Kirche Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Landhäuser/Landhaus Residenzen/Residenz / wood-engraving / Holzstich