Grafiki i fotografie
Pozycja niedostępna - sprzedana
Item no longer available - sold
Numer katalogowy: i05403
Pozycja niedostępna - sprzedana || Item no longer available - sold
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Boruszkowce / Барушкаўцы / Борушковцы / Борушківці / Szymon Mohort
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Wołyń
Tytuł/Title:"Grób Mohorta w Broniszkowie (gub. Wołyńska). 310"
Autor/Author:wg Napoleona Ordy
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Z TEKI NAPOLEONA ORDY."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:185x280 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, w kompozycji słaby ślad po starym pionowym złożeniu i zagięciu karty oraz nieznaczne plamki (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 212 z 17.01.1880 s. 40
Inf. o Autorze/Information about an Author:- Napoleon Orda (11.02.1807 Worocewicze - 26.04.1883 Warszawa) rysownik i malarz, także kompozytor; studiował matematykę w Wilnie, brał udział w powstaniu listopadowym, od 1833 w Paryżu, gdzie zajmował się muzyką i rysunkiem m.in. uczył się rysunku u Pierre'a Girarda, odbył liczne podróże artystyczne po Europie i Algierii, w 1856 wrócił do kraju, bardzo aktywny artystycznie w latach ca 1872-1883, kiedy odbył systematyczne podróże po kraju, sporządzając ponad 1000 rysunków i akwarel, z czego 260 zostało zreprodukowanych w litografii (przez Alojzego Misierowicza) w ramach cyklu: Album widoków historycznych Polski cenione przede wszystkim za walory dokumentacyjne; zob. SAP t. 6 ss. 291-294
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 11346
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycina bez artykułu - rycinie nie towarzyszył w numerze tekst. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku wg którego wykonano rycinę. Boruszkowce - wieś w powiecie Nowogród Wołyński (Zwiahel) w dawnym województwie wołyńskim. - Szymon Mohort - bohater rapsodu rycerskiego Wincentego Pola "Mohort" (1. wydanie 1855), zginął w bitwie pod Boruszkowicami (Borzyszkowcami) w dniu 14.06.1792 w wojnie polsko-rosyjskiej w 1792 roku
Cena/Price:180
Numer katalogowy/Number:i05403
Kategorie tematyczne/Categories:architektura krzyże młyny pomniki, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture crosses/cross mills/mill monuments, statues/monument, statue / Architektur Denkmäler/Denkmal Kreuze/Kreuz Mühlen/Mühle / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich