Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05405

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Horoszów (albo Horoszki) / Хорошiв (Горошки)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:"HOROSZKI I ZNAJDUJĄCE SIĘ W NICH POKŁADY HYPERYTOWE (Labrador). (Podług fotografii E. Sobkiewicza)."
Autor/Author:Ludwik Frick wg Edwarda Sobkiewicza
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "FRYK. ryt."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:146x238 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1867
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 404 z 22.06.1867 s. 289
Inf. o Autorze/Information about an Author:Ludwik Frick (Fryk) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863-1868, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 2 s. 249, Rudniewska (Słownik) s. 44 (obszerniej).
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem w kserokopii autorstwa G. [Gotfryda] Ossowskiego. Spis treści półrocznika nie podaje autora rysunku wg którego wykonano rycinę na podstawie fotografii Edwarda Sobkiewicza. Nieczęsta rycina. Horoszki (w latach 1927-2016 Wołodarsk Wołyński / Володарськ-Волинський) miasteczko w ówczesnym powiecie Żytomierz w dawnym województwie kijowskim. Ośrodek wydobycia kamienia budowlanego oraz kamieni szlachetnych i półszlachetnych nad rzeką Irszą. Rycina przedstawia rezydencję właściciela majątku otoczonego parkiem nad brzegiem rzeki.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Wołyń/Wolhyn/Волинь
Numer katalogowy/Number:i05405
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody rezydencje, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich