Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i05413
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Mołoczki / Молочки
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina-Kijowskie
Tytuł/Title:"Mołoczki. Podług rysunku N. Ordy."
Autor/Author:Paweł Boczkowski wg Napoleona Ordy
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w obrębie kompozycji u dołu: w lewym rogu "P. BOCZKOWSKI" i w prawym rogu nieczytelna sygnatura
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:188x278 mm
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, nieznaczna plamka, słabe zagięcie lewego górnego rogu kompozycji, główną wadą jest niezbyt widoczne przedarcie na prawym marginesie kompozycji podklejone taśmą konserwatorską (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1881
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 296 z 27.08.1881 s. 137
Inf. o Autorze/Information about an Author:- Paweł Boczkowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1901, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Biesiadą Literacką"; zob. SAP t. 1 s. 192. - Napoleon Orda (11.02.1807 Worocewicze - 26.04.1883 Warszawa) rysownik i malarz, także kompozytor; studiował matematykę w Wilnie, brał udział w powstaniu listopadowym, od 1833 w Paryżu, gdzie zajmował się muzyką i rysunkiem m.in. uczył się rysunku u Pierre'a Girarda, odbył liczne podróże artystyczne po Europie i Algierii, w 1856 wrócił do kraju, bardzo aktywny artystycznie w latach ca 1872-1883, kiedy odbył systematyczne podróże po kraju, sporządzając ponad 1000 rysunków i akwarel, z czego 260 zostało zreprodukowanych w litografii (przez Alojzego Misierowicza) w ramach cyklu: Album widoków historycznych Polski cenione przede wszystkim za walory dokumentacyjne; zob. SAP t. 6 ss. 291-294.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23106
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "Bolesław z nad Dniepru." autorstwa Jana Bolesława Liwskiego; zob. SPPP t. 1 s. 283. Spis treści nie podaje autora rysunku na podstawie Napoleona Ordy jaki posłużył do wykonania ryciny. Mołoczki - wieś w ówczesnym powiecie Żytomierz w dawnym województwie kijowskim. Dwukondygnacyjny pałac klasycystyczny Giżyckich wzniesiony 1815-1820, potem w rękach Zamoyskich i Lubomirskich, poza pałacem liczne inne zabudowania i park krajobrazowy, całość założenia zniszczona ca 1917; zob. obszernie Aftanazy t. 11 ss. 263-271 z licznymi ilustracjami w tym z opisaną ryciną. Po prawej widoczna murowana kaplica, która zastąpiła w XIX w. wcześniejszą murowaną (na podstawie zachowanego tekstu).
Cena/Price:160
Numer katalogowy/Number:i05413
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody rezydencje, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich